Oferta edukacyjna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

W naszym przedszkolu są cztery grupy wiekowe, starsze grupy (4-5 latki) liczą około 25 dzieci, młodsze grupy (3-4 latki ) ok 22 i 20 dzieci. W placówce bardzo dobrze jest planowana i organizowana praca wychowawczo-dydaktyczna, zapewniona jest pomoc dla dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych. Prowadzone są także zajęcia dodatkowe tj. zajęcia z języka angielskiego( w ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego), religia,  zajęcia sportowe, zajęcia badawcze, zajęcia muzyczno-rytmiczne, bajkoterapia oraz zajęcia taneczne. 
Wypracowaliśmy skuteczne działania w procesie adaptacji dzieci. Mamy bardzo rozbudowany program imprez i uroczystości przedszkolnych. Corocznie organizujemy dla dzieci Dzień przedszkolaka, Dzień dyni, Święto odzyskania niepodleglości, Dzień pluszowego misia, Mikołajki, Jasełka , Zabawę karnawałową, Święto wiosny, Dzień ziemi , Konkurs tańca, Olimpiadę sportową ,Dzień dziecka i inne. Podczas imprez rodzinnych dzieci prezentują swoje różnorodne umiejętności np. śpiew, taniec, prace plastyczne i techniczne. Tradycyjnie już organizujemy uroczystość dnia Babci i Dziadka ,  Dzień mamy i taty oraz uroczyste pożegnanie 5 - latków. 

Ponadto współpracujemy z miejscową Szkołą Podstawową, z Centrum Kultury i Promocji, Ochotniczą Strażą Pożarną w Wawrzeńczycach, Gminną biblioteką publiczną oraz z lokalnymi stowarzyszeniami m.in. Stowarzyszeniem Kreatywnie Aktywni czy Stowarzyszeniem Korony Północnego Krakowa. Nasi wychowankowie jeżdżą na wycieczki edukacyjne i krajoznawcze . Sprzyjające środowisko jakie stwarzamy w przedszkolu zapewnia wszystkim dzieciom optymalne warunki rozwoju. Zmierzając do podnoszenia efektywności działań wychowawczo - dydaktycznych podejmowanych przez przedszkole oraz dbając o pozytywny wizerunek edukacji przedszkolnej i jej wysoki poziom nasze przedszkole realizuje projekty ogólnopolskie oraz międzynarodowe  Erasmus +. Dbamy również o bazę przedszkola poprzez systematyczne remonty oraz udział w licznych projektach. Nasza placówka cieszy się bardzo dobrą opinią w środowisku lokalnym, a nasi wychowankowie mają lepszy start w kolejnych etapach edukacji niż ich rówieśnicy nie uczęszczający do przedszkola. 

Wizja przedszkola: Nasze przedszkole - przedszkolem otwartym na potrzeby dzieci i rodziców, promującym działania twórcze i zdrowy tryb życia. Zapewnia opiekę i wyrównuje szanse edukacyjne, rozwija zdolności i zainteresowania dzieci w różnych dziedzinach. 
Misja przedszkola: - Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby. 
- Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole. 
- Oferta edukacyjna stwarza warunki do twórczości, rozwijania umiejętności i kształtowania samodzielności oraz wartości moralnych. 
- Placówka zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną. 
- Przedszkole uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska. 
- Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola. 
- Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają ma wysoki poziom pracy.