O nas

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Przedszkole w Wawrzeńczycach to miejsce wyjątkowe, zapewniające każdemu dziecku komfort i bezpieczeństwo. Podstawą działalności placówki jest profesjonalizm,  a nauka i opieka prowadzone są na najwyższym poziomie. W przedszkolu są cztery grupy wiekowe, wszystkie liczą do 25 dzieci. Placówka jest otwarta na potrzeby dzieci i rodziców, promująca działania twórcze i zdrowy tryb życia. Zapewnia opiekę i wyrównuje szanse edukacyjne, rozwija zdolności i zainteresowania dzieci w różnych dziedzinach. Dba o bazę przedszkola poprzez systematyczne remonty oraz wyposażenie sal. Program przedszkola oparty jest na podstawie programowej wychowania przedszkolnego zgodnej z wytycznymi MEN (Ministerstwa Edukacji Narodowej). Nauczyciele stwarzają dzieciom optymalne warunki rozwoju, rozwijają aktywność twórczą, wyobraźnię oraz zdolności manualne, umiejętności porozumiewania się i nawiązywania kontaktów społecznych. Kadra  przedszkola to zespół świetnie przygotowanych pedagogów, którzy lubią swoją pracę i każdego dnia kierują się w niej miłością oraz szacunkiem do dzieci. Nauczyciele stwarzają takie sytuacje dydaktyczne i wychowawcze, które pozwalają dzieciom na zdobywanie właściwej samooceny i podnoszenia poczucia własnej wartości, a metody edukacyjno-wychowawcze, które stosują oparte są na aktualnej wiedzy z zakresu pedagogiki  i psychologii rozwojowej. Dzięki tak dobrze wykwalifikowanej kadrze placówka oferuje swoim podopiecznym bogatą ofertę zajęć dodatkowych tj. język angielski, religię, bajkoterapię, zajęcia sportowe, zajęcia badawcze oraz taniec. Pedagodzy starają się, aby wychowankowie byli przygotowani do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami, byli aktywni, twórczy oraz chętni do działania. Przedszkole bierze udział w wielu ogólnopolskich a nawet międzynarodowych projektach. Corocznie może się pochwalić licznymi przedsięwzięciami, nierzadko innowacyjnymi. Nadrzędnym celem wszystkich przedsięwzięć jest zapewnienie każdemu dziecku najlepszych warunków do wszechstronnego rozwoju, wspierając go  w odkrywaniu i pobudzaniu swoich naturalnych uzdolnień oraz predyspozycji.