Przedszkole w Wawrzeńczycach

Oferta edukacyjna

W naszym przedszkolu są cztery grupy wiekowe, wszystkie liczą około 25 dzieci. W placówce bardzo dobrze jest planowana i organizowana praca wychowawczo-dydaktyczna, zapewniona jest pomoc dla dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych. Prowadzone są także zajęcia dodatkowe tj. zajęcia z języka angielskiego( w ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego), religia,  zajęcia teatralne, sportowe, zajęcia badawcze, bajkoterapia oraz zajęcia taneczne. 
Wypracowaliśmy skuteczne działania w procesie adaptacji dzieci. Mamy bardzo bogaty program imprez i uroczystości. Dla dzieci organizujemy corocznie Dzień dyni, Święto odzyskania niepodleglości, Dzień pluszowego misia,  zabawę andrzejkową, mikołajki, jasełka , zabawę karnawałową, święto wiosny, konkurs tańca,olimpiadę sportową ,  dzień dziecka i inne. Podczas imprez rodzinnych dzieci prezentują swoje różnorodne umiejętności np. śpiew, taniec, prace plastyczne i techniczne. Tradycyjnie już organizujemy uroczystość dnia Babci i Dziadka ,  Dzień mamy i taty oraz uroczyste pożegnanie 5 - latków. 

Imprezy te w każdym roku mają inną oprawę i ciekawą foczycachrmę (np. koncert życzeń, ognisko, pokaz mody i in.). Współpracujemy z miejscową Szkołą Podstawową, z Centrum Kultury i Promocji, Ochotniczą Strażą Pożarną w 
Wawrzeńczycach oraz z lokalnymi stowarzyszeniami m.in. Stowarzyszeniem Wspierania Aktywności Lokalnej w Stręgoborzycach czy Stowarzyszeniem Korony Północnego Krakowa. Nasi wychowankowie jeżdżą na wycieczki edukacyjne i krajoznawcze . Sprzyjające środowisko jakie stwarzamy w przedszkolu zapewnia wszystkim dzieciom optymalne warunki rozwoju. Zmierzając do podnoszenia efektywności działań wychowawczo - dydaktycznych podejmowanych przez przedszkole oraz dbając o pozytywny wizerunek edukacji przedszkolnej i jej wysoki poziom nasze przedszkole realizuje projekty ogólnopolskie oraz międzynarodowe  Erasmus +. Dbamy również o bazę przedszkola poprzez systematyczne remonty oraz udział w licznych projektach. Nasza placówka cieszy się bardzo dobrą opinią w środowisku lokalnym, a nasi wychowankowie mają lepszy start w kolejnych etapach edukacji niż ich rówieśnicy nie uczęszczający do przedszkola. 


Wizja przedszkola: Nasze przedszkole - przedszkolem otwartym na potrzeby dzieci i rodziców, promującym działania twórcze i zdrowy tryb życia. Zapewnia opiekę i wyrównuje szanse edukacyjne, rozwija zdolności i zainteresowania dzieci w różnych dziedzinach. 
Misja przedszkola: - Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby. 
- Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole. 
- Oferta edukacyjna stwarza warunki do twórczości, rozwijania umiejętności i kształtowania samodzielności oraz wartości moralnych. 
- Placówka zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną. 
- Przedszkole uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska, ma dobrą opinię. 
- Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola. 
- Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają ma wysoki poziom pracy.